Wytyczne dotyczące epidemii koronawirusa (2019-NCOV)

Wprowadziliśmy szereg środków ostrożności ograniczających ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się Koronowirusa (COVID-19). Prosimy o respektowanie wszystkich komunikatów, instrukcji pisemnych oraz zaleceń wydawanych przez pracowników.

Wprowadzamy następujące zasady funkcjonowania:

1. Wszyscy klienci zobowiązani są do korzystania z płynu do dezynfekcji przed wejściem do lokalu.

2. Ograniczamy liczbę klientów którzy mogą jednocześnie w lokali – Prosimy kierować się instrukcjami pracowników.

3. Rekomendujemy korzystanie z płatności bezgotówkowych.

Zachowaj odległość co najmniej 1,5 m od drugiej osoby

Staraj się płacić kartą